Zülf-ü yare dokunmak - Mehmet Güleç

Zülf-ü yare dokunmak


Geçtiğimiz günlerde iktidarda bulunan Partinin Genel Merkez binasında yönetici ünvanı olmasa da eleman olarak çalışan bir "Tıfıl", lüks arabasının içinde uyuşturucu bir çok toz çeşidi içinden hangi çeşit bir uyuşturucu toz olduğu henüz sarâhate kavuşmayan bir tozu çekerken (çekilme şekli kokaine benziyor) yine kendine benzeyen "dostları" tarafından kameraya alındı ve medyaya servis edildi.

Bunu yapanlar, akıllarınca fikren ve zikren yenemedikleri bahse konu siyasî partiyi YIPRATMA ve İTİBARSIZLAŞTIRMA adına yaptılar. Fark edeceklerini sanmıyorum amma; yıpratmak ve itibarsızlaştırmak istedikleri Hükûmet Partisini epey zamandan beri uyuduğu uykusundan silkelemeyi başaramayan bu partinin samîmî mensuplarının başaramadığını başardılar ve bendenizce, çok büyük ve çok hayırlı bir hizmet yaptılar.

Çünkü : Bazı istisnaî ülke ve milletler hâriç (Japonlar, Koreliler gibi..) bütün dünyada KİTLE PARTİLERİnin mensupları tespih tanesi misâli birbirlerinin aynısı değildir. Kitle partilerinin içinde: A) Küpünü doldurmak için, ikbal ve makam sahibi olabilmek için, kimlik ve kişiliğini tatmin etmek için..vs.. yer alırlar. Kitle partilerine böylesi kimliklerin yerleşmesi daha büyük ihtimal dahilindedir. B) Diğerleri de ; dünya görüşüne ve devleti yönetmeye en yakın olduğu ve bunu yapabilecek en etkili güce sahip bulunduğu gibi vasıfları olan bir siyasî partide daha kolay hizmet sunacağı inancından dolayı yer alırlar.

Uyuşturucu toz çekerken görüntülenen Kasmonu'lu bu "TIFIL"ın da, Hükûmet Partisine A şıkkındaki sıfatlara sahip olanlar, daha doğru ifâde ile; hiç bir DEĞERe samîmiyetle inanmayan ASALAKLAR tarafından yerleştirildiği muhakkak. Esâsen bu tipler, tarihin her döneminde İYİnin ve HAKkın tecellîsine dâimâ engel olmuşlardır. Bu melânet güruh, gün olmuş cephenin çökmesine, gün olmuş vatanın bölünmesine, gün olmuş adâletin boğulmasına çanak tumuşlar, sebep olmuşlardır.

Şimdi diyeceksiniz ki; " İyi de, bu bugüne kadar nasıl fark edilmemiş.?." İşte bu sorudan itibaren "ZÜLF-Ü YÂRE DOKUNMA" sahasına girmiş oluyoruz.

Şöyle ki : Kastamonu Bölgemizi yakından tanırız. Türk Tarihinde çok mühim yere sahip, halkının millî ve manevî değerlerinden uzaklaştırılması çok az başarılmış, Seferberlikte ve İstiklâl Harbimizde en çok şehit vermiş, Çanakkale Türkümüzün neş'et ettiği yöre, Mehmet Akif'in İstiklal ateşini kürsüler ve mihraplardan ilk ateşlediği, Bağımsızlık Destanımızın baş kahramanlarından Şerife Bacı'larımızın kutlu diyârdır.

Fakaaaat : Bu kadar istisnaî özelliklere ve güzelliklere sahip bu kutlu diyâr, aynı özellikte ve aynı güzellikte siyasi iradeler tarafından yönetilmemiştir. Ahâli, çok temiz ve çok az bozulduğu için iyi niyetleri her dönem kötüye kullanılmış ve ahâlinin karakterini yansıtmayan iradeler tarafından zâlimce, hâince ve hunharca sömürülen bölgelerimizden biri olmuştur. Bu yöremizde 1980 yılından itibaren zaman zaman içinde yaşadığım ve bizzat şahit olduğum HİNLİKLERİ ve ÇİRKİNLİKLERi saymaya kalkışsam ne bu sütunlar ve ne de bu satırlar kâfî gelir.

Hâsılı : Benim Ülkemde, ÖZELEŞTİRİ (= Nefis Muhasebesi) KÜLTÜRÜ geliştirilmedikçe, ne partilerimiz düzelir ve ne de cemiyetin çürüme ivmesi durdurulabilir. Çünkü; bir Partinin Genel Başkanının, işini fertlere kadar indirgemesi mümkün olamaz. Fakat; istihbarat ağı, antenleri ve algıları çok faal olmak zorundadır. Partisinde çok önemli bir görevi emânet ettiğinizi (Meselâ : Parti Teşkilatını düzeltmek için görevlendirdiğinizi) bile icraatları ile test edemiyorsanız altınız korkunç bir şekilde oyulur, parti teşkilatlarınız yada "örgütleriniz", sizin fikriyatınızı ve iddialarınızı yansıtmayan GÜNÜ KURTARICILARın, ASALAKLARın işgaline uğramış veya uğrayacak demektir.

Nitekim de, olan bu değil mi ? Parti "Örgütünüz" tacizciler ve tacize uğrayanlarla dolar taşar ve siz bir açıklama bile yapmaya fırsat bulamadan bir başka yerden başka bir ihâle, hırsızlık, ahlâksızlık..vs..rezâleti patlar. Yurttaşlara düşen, "Senin ahlâksızın  kötü,  benim ahlâksızım iyi.." demeden, tüm ahlâksızlıklara önşartsız karşı çıkmakla TEMİZ TOPLUM-TEMİZ SİYASET- TEMİZ DEVLET idealine ulaşabiliriz. Ve artık buna mecbûruz.

mgulec@sondakika23.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
05Ağs

Nereye kadar?

10Tem
08Tem
29Haz
20Haz