Ar-Ge ve Yenilik projelerine büyük destek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren Ar-Ge ve Yenik Reform Paketi’nin Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Elazığ TSO’da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Ar-Ge ve Yenilik projelerine büyük destek
Ekonomi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren Ar-Ge ve Yenik Reform Paketi’nin Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Elazığ TSO’da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Haber Editörü: Son Dakika 23

TOPLANTIYA YOĞUN İLGİ…
Ar-Ge Reform Paketi bilgilendirme ve tanıtım toplantısı Elazığ TSO ev sahipliğinde, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Özer, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Yavuztürk, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Emrah Koraman, Fırat Teknokent Müdürü Prof.Dr. Erhan Akın, Kamu kurumu, Yerel Yönetim ve STK temsilcileri, iş adamları, akademisyenler ve medya mensupları katıldı.

İŞ DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ DESTEKLER SAĞLANDI…
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan toplantının açılış konuşmasında devletimiz tarafından Ar-Ge ve Yenilik Projeleri için önemli destekler açıklandığını belirterek, “2016 yılının ilk ayı içerisinde ekonomik iyileştirmelerin yanı sıra, yüksek katma değerli üretim yapmayı teşvik etmek amacıyla hazırlanan iki ayrı Reform Paketi Ocak ve Şubat aylarında hazırlanmış ve 1 Mart tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bugün bu destek paketlerinden Odamız üyelerini doğrudan ilgilendiren ‘Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketi’ hakkında Sayın Dekanımız ve Bakanlık Uzmanı Sayın Koraman bizlere yaklaşık 30 maddeden oluşan desteklerle ilgili detaylı bilgiler vereceklerdir. Ben öncelikle, desteklerinden ötürü Sayın Dekanımıza, İlimize teşrif eden Sayın Bakanlık Uzmanımıza, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüze ve katılımınız için sizlere teşekkür ediyor, toplantının yararlı olması temennisiyle en derin saygılarımı sunuyorum” dedi.

ÜLKEMİZİN 2023 HEDEFLERİYLE UYUMLU DESTEKLER… 
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Özer’de yaptığı değerlendirmede, Ülkemizin geleceğinde Ar-Ge, Tasarım ve Yenilikçi Üretimin önemine vurgu yaparak; “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aslında var olan ancak uygulamasında çeşitli değişikler yaparak bir şemsiye yasa tasarısı ile bu destekleri açıklamıştır.

Ülkemizin geleceği; insana ve insanla var olan bilim ve teknolojiye yatırım yapan, bunların ticarileşmesine ortam hazırlayan, bilgi tabanlı bir ekonomi üzerine inşa edilecektir. Kalkınma stratejimizin özünü; daha donanımlı, daha yenilikçi ve girişimci, bilgi üreten ve bunu yüksek katma değere dönüştüren insanımız ve işletmelerimiz oluşturacaktır. Önümüzdeki dönemde; imalat sanayinde yenilikçi ve yüksek teknolojili sektörlere dayalı dönüşümü gerçekleştirmek, girişimcilik kapasitemizi güçlendirmek ve nitelikli istihdam altyapımızı oluşturmak önceliğimiz olacaktır. Bu yeni destek paketi işte bu amaç ve hedeflere uyumlu ve son derece yaralı bir destek olmuştur. İnşallah ilimiz iş dünyası ve Üniversitemiz bünyesindeki akademisyen ve öğrencilerimize önemli fırsatlar sağlayacaktır” dedi. 

243 TEKNOLOJİ MERKEZİNDE 23 BİN KİŞİYE İSTİHDAM…
Elazığ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Yavuztürk’te yaptığı konuşmada işbirliği ve desteklerinden ötürü Başka Alan’a teşekkür ederek, “Sayın Başkanımız bizlere bugün Bakanlığımızın iş dünyasına ve akademisyenlere sağlamış olduğu önemli destekleri tanıtma fırsatı vermiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ülkemizde halen 243 Teknoloji Merkezinde yaklaşık 23 bin kişiye istihdam desteği sağlanıyor. İnşallah bu proje ile Elazığ’da istihdam ve yenilikçi proje sayısının artmasına katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu. 

30 ANA BAŞLIK ALTINDA DESTEK VERİLİYOR…
Tanıtım toplantısında yapılan konuşmaların ardından, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Emrah Koraman tarafından bir sunu yapılarak destek programı kapsamında yaklaşık 30 başlık altında verilen destekler hakkında detaylı bilgiler verilerek katılımcıların çeşitli soruları cevaplandırıldı.

Koraman iş dünyası ve akademisyenlerin en fazla ilgi gösterdiği destekleri ise maddeler halinde şu şekilde açıkladı:

1- Tasarım Merkezleri kurularak Ar-Ge Merkezleri’ne sağlanan destek ve muafiyetlerden  yararlandırılması. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde gerçekleştirilecek tasarım faaliyetlerinin de destek ve muafiyet kapsamına alınması.
2- Ar-Ge ve tasarım yapan firmalarımızın yanı sıra, Ar-Ge ve tasarımı siparişle yaptıran KOBİ’lerimizin de vergi indiriminden yararlandırılması.
3- Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli en az  Ar-Ge personeli sayısının özellikle yüksek teknolojili sektörlerde 30’dan 15’e düşürülmesi.
4- Ar-Ge Merkezleri’nde istihdam edilecek Temel Bilimler mezunlarımızın maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmının, 2 yıllığına Devlet tarafından karşılanması.
5- Firmaların ortak proje yapmalarını teşvik etmeye yönelik Rekabet Öncesi İşbirliği projelerine vergisel ve hibe destekler sağlanması.
6- Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında dışarıdan temin edilen ürünlere Gümrük Vergisi İstisnası getirilerek proje sürelerinin kısaltılması ve maliyetlerinin düşürülmesi.
7- Öncelikli ve stratejik sektörlerde (bilişim, sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji, savunma, uzay, havacılık vb.) İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kurularak, odak Ar-Ge yapılarının tesis edilmesi.
8- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde çalışan personelin, projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili olarak dışarıda geçirmeleri gereken sürelerin de muafiyet kapsamına alınması.
9- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan firmalara doğrudan girişim sermayesi sağlayan firmalara vergi indirimi kolaylığının getirilmesi.     
10- Yenilikçi fikirlere sahip gençlerimize verdiğimiz 100.000 TL’lik Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin, proje niteliğine göre  500.000 TL’ye kadar artırılması, mezuniyet sonrası 5 yıllık sürenin 10 yıla uzatılması.
11- Bilişim sektöründeki firmalarımızın güvenli ve kaliteli yazılımlar geliştirmelerini sağlamaya yönelik standart belirleme ve yetkilendirme sisteminin getirilmesi.
12- Üniversite-Sanayi İşbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin bu faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerden; gelir vergisi kesintisi yapılmaması, döner sermaye kesintisinin % 15 ile sınırlandırılması öğretim üyesine % 85’inin ödenmesi.

Son Güncelleme: 21 Nisan 2016 15:43

HABERİ PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

DİĞER HABERLER