Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği, İHEP kapsamında yenilendi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle denetimli serbestlik hizmetleri daha da etkinleştirildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği, İHEP kapsamında yenilendi
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle denetimli serbestlik hizmetleri daha da etkinleştirildi.
Son Dakika 23 Elazığ Haber - Sude Tuncel

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği, Adalet Bakanlığı tarafından İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) kapsamında yenilendi. Yeni yönetmeliğe göre suça sürüklenen çocuklar için çocuk hizmetleri büroları kurulacak, hapis cezası infazı konutta yerine getirilen çocuklar ve kadınların ihtiyaçları karşılanacak. Denetimli serbestlikten yararlananlar için de günlük 4 saat olan kamuya yararlı bir işte çalışma süresi 8 saate çıkarıldı.

Yönetmelikte yükümlülerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanmasında daha hızlı hareket edilmesinin sağlandığı ifade edildi. Düzenlemeyle Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin yayımlandığı 2013’ten sonraki süreçte gerçekleşen mevzuat değişiklikleri, İHEP’teki Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi ve denetimli serbestlik uygulamalarında karşılaşılan sorunlara çözüm getirilmesi amaçlandı.

GÜNLÜK 4 SAAT OLAN KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞMA SÜRESİ 8 SAATE ÇIKARILDI

Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılan yükümlülerin günde 4 saat çalıştırılması zorunluluğunun 8 saate kadar çıkarılabileceği belirtildi. Uyuşturucu kullanımından dolayı haklarında denetimli serbestlik kararı verilenlerin tedavi ve rehabilitasyonlarının ara kontrollerle izlenmesinin sağlanacağı, denetimli serbestlik yükümlülerinin yükümlülüklerine uymama ve yazılı olarak uyarılarak toplum içinde denetim ve takiplerine ilişkin süreçte yükümlülüklerine uymama konusunda daha önce 1 sefere mahsus olan yazılı uyarı uygulamasının yetişkinler için 2 defa, çocuklar için 3 defa olacağı, ekonomik ihtiyacı elverişli olmayan yükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğünü yerine getirirken ulaşım ve yemek giderlerinin devlet imkanlarından karşılanabileceği ifade edildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN ÇOCUK HİZMETLERİ BÜROLARI KURULACAK

Denetimli serbestlik müdürlüklerinde bulunan bürolar arasında ‘Çocuk Hizmetleri Bürosu’nun yer alacağı, suça sürüklenen çocuklar hakkındaki işlemlerin bu büroda görevli eğitim almış uzmanlar tarafından gerçekleştirilerek, suça sürüklenen çocukların yüksek yararının gözetileceği, haklarında adli kontrol kararı verilen çocuklardan kendisi ile yürütülecek ihtiyaç değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarına katılmaya istekli olanlar için de bireysel görüşme, grup çalışması, seminer, kurs, boş zaman faaliyetleri gibi iyileştirme çalışmaları yapılabileceği, denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik düzenlenen mesleki eğitimlere katılan yükümlülerin bu eğitimlere devam ettikleri süre içinde kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacağı belirtildi.

BİREYSEL GÖRÜŞME SAYILARI ARTIRILABİLECEK

Yükümlünün ihtiyaçları doğrultusunda görüşmelere devam edilmesi gerektiği kanaati oluşan durumlarda 12 ile sınırlandırılmış olan bireysel görüşme sayısının yükümlünün ihtiyacı doğrultusunda komisyon kararı ile artırılabileceği, cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak devam edilen hükümlünün başka bir suçtan tutuklanması ya da hakkında kamu davası açılması nedeniyle ceza infaz kurumuna gönderilmesinden sonra denetimli serbestlik sürecini kesintiye uğratan bu şartların ortadan kalkması durumunda önceki denetimli serbestlik süresinin kaldığı yerden işlemeye devam etmesinin sağlanacağı, yükümlülerin takip etmekte zorlandıkları ve ihlal oranları ile yaptırım sayılarının artırmasına neden olan aylık rutin olarak gerçekleştirilmesi gereken vaka sorumlusu görüşmelerinin yükümlünün talebi olması ya da gerekli görülmesi durumunda sağlanacağı vurgulandı.

HAPİS CEZASI İNFAZI KONUTTA YERİNE GETİRİLEN ÇOCUKLAR İLE KADINLARIN İHTİYAÇLARI KARŞILANABİLECEK

Haklarında hapis cezasının konutta infazına karar verilen çocuklar ile bazı şartları taşıyan kadınların denetimli serbestlik uzmanı tarafından evlerinde ziyaret edilmeleri ve tespit edilen ihtiyaçlarını içeren bir rapor hazırlanması, varsa barınma, ekonomik destek, eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla uygun sosyal hizmet modelinin belirlenmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bildirimde bulunulmasının sağlanacağı, ayrıca hapis cezasının konutta infazına karar verilen hükümlülerden örgün eğitimine devam eden çocuklar ile kronik bir rahatsızlığı sebebiyle düzenli olarak sağlık kuruluşuna gitmesi gerekenler hakkında bu durumlarını belgelendirmeleri ve talep etmeleri halinde mazeretli olacakları günlerde yeteri kadar süre ile konutlarından ayrılabilmelerine karar verilebileceği bildirildi.

DENETİM VE TAKİPLERDE TEKNOLOJİK YÖNTEMLER KULLANILACAK

Haklarında denetimli serbestlik kararı bulunan şüpheli, sanık ve hükümlülerin denetim ve takiplerinde yeni teknolojik yöntemlerin hayata geçirileceği belirtildi. Ses, yüz, parmak izi gibi biyometrik kimlik bilgileri kullanılarak kimlik doğrulama yönteminin kullanımına başlanarak, yükümlülerin kendi cep telefonları vasıtasıyla yüz doğrulama ve GPS teknolojilerinin kullanımı ile denetlenmelerinin sağlanacağı aktarıldı.

İYİ HAL DEĞERLENDİRME SÜRELERİNE DÜZENLEME

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer düzenlemeyle Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te de değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin 17. maddesinde yapılan değişiklikle hükümlünün iyi haline yönelik yeniden değerlendirme süresi ‘3 aydan az, bir yıldan fazla olamaz’ şeklinde düzenlendi.

SON DAKİKA 23

HABERİ PAYLAŞ:
DİĞER HABERLER