Bu görüntüler Türkiye'den

Budaklı kaplıcasının müdavimleri yazın insanlar, kışın da mandalar ...